Φαράγγι Αρσιναίας

Το Φαράγγι της Αρσιναίας βρίσκεται ανάμεσα στην Κερπινή και το Δρακοβούνι.