Φαράγγι Γκούρας

Το Φαράγγι της Γκούρας διαρρέεται από τον ομώνυμο χείμαρρο, από τις παρυφές του Αρτοζήνου μέχρι τον ποταμό Τουθόα ή Λαγκαδινό κάτω από την Αετορράχη.