Αρχική Πληροφορίες - Δημόσιες Υπηρεσίες
map  
  • 2797360000
  • 2797360017
  • 22015, Κοντοβάζαινα

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ