Εκκλησιαστικό Μουσείο Ελληνικού

Το μουσείο αποπερατώθηκε το 2009 με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών Ελληνικού.