Ναός Ζωοδόχου Πηγής

Ο ναός χτίστηκε το 1872 από τον Δημήτριο Φ. Δάρα και έχει ανακηρυχθεί διατηρητέος από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.